ایمیلی برای شما ارسال می‌شود. که حاوی یک لینک است با کلیک بر روی لینک اقدام به عوض کردن رمز حساب کاربری خود کنید.
در صورتی که ایمیل در پوشه صندوق ورودی نبود پوشه اسپم را چک کنید.

عضویت ورودکاربران